Product Guides

Satışlar & Onaylar kullanımı

Etkinlik kayıt yönetimi sisteminin bir parçası olan Satışlar & Onaylar modülünün kullanımı.

12/02/2022
one month ago
Segmentasyon kullanımı

Etkinlik kayıt sisteminde segmentasyon kullanımı, grup ve etiketlerin uygun bir şekilde tasarlanması, segmentasyonun amaç ve faydaları.

12/06/2022
one month ago
Plan oluşturma, abonelik ve satın alma

Holacon, etkinlik yönetim uygulamasında bir organizasyon için plan oluşturma ve ödeme ve abonelik adımlarını anlatacağız.

12/03/2022
one month ago
Takım oluşturma ve yetkiler

Holacon, etkinlik yönetim uygulamasında bir organizasyon için takım oluşturma ve yetkileri ayarlama adımlarını anlatacağız.

12/06/2022
one month ago
Etkinlik yöneticisi hesabı, organizasyon ve etkinlik oluşturma

Holacon, içerik olarak “Etkinlik yöneticisi” ve “Katılımcı” tarafı olmak üzere 2 ayrı uca hizmet vermektedir. Bu makalede “Etkinlik yöneticisi” olarak hesap oluşturma, organizasyon oluşturma, etkinlik oluşturma adımlarını anlatacağız.

12/01/2022
2 months ago