Segmentasyon kullanımı

İsminden de açıkça belli olduğu gibi kayıtları segmentlere ayırarak kategorize etmeye yarayan bir sistemdir. Etkinlik ilk oluşturulduğunda bize taslak halinde "Grup"lar ve bu grupların içlerinde tıpkı klasör yapısı gibi "Etiketler" bulunmaktadır.

"Grup" ve "Etiket"lerden oluşan bu sistem "Segmentasyon" ismini almaktadır. Etiketler sistemin katılımcı yönetimi konusunda her alanında aktif rol oynarlar. Bu sebepten katılımcı kitlemizi tam manasıyla yönetebilmek için uygun bir şekilde bu alanı organize etmeliyiz. Bu sayede sistemi kullanırken "Giriş kontrol", "Rapor", "Filtreleme", "Listeleme" işlemlerinde efektif sonuçlar alabiliriz.

Grupların kullanım alanları:

Gruplar kendilerine bağlı etiketleri kapsayıcı rol oynarlar, bu gruplara verilen isimler katılımcı uygulamalarında katılımcıları filtrelemek istediğimizde görüntülenirler, yani gruplar dışarıya açık niteliktedirler fakat görüntülenmesini istemediğimiz durumlarda bu seçenek kapatılabilir.

Grup oluşturma :

Segmentasyon ekranının sağ üst kısmındaki "Grup ekle" tuşuna basınız.

Sonrasında açılan pencereden ilgili bilgileri doldurarak yeni bir grup oluşturabilirsiniz. Ayarlar kısmındaki "Görüntüleme" seçeneğini kapattığınızda bu grup katılımcı mobil uygulamalarında görüntülenemez.

Oluşturulacak grup için kategorinize uygun ve seçici bir renk vermeniz tavsiye edilir.

Grupların sırasını değiştirme:Grupların sıralamasını değiştirmek için sağ kısmındaki grid ikonundan tutarak birbirleri arasında sürükleyebilirsiniz.

Grup silme:Grubu silebilmek için içinde hiç etiket bulunmaması gerekir. Etiketleri sürükleyerek başka gruplara taşıdıktan sonra grubun sağ üst kısmındaki kalem ikonuna tıklayarak açılan penceren sil komutunu uygulayarak silme işlemini sağlayabilirsiniz.

Etiketlerin kullanım alanları:

Etiketler doğrudan katılımcılarla ilişkili olup katılımcının temelde nelerle ilişkili olabileceğini tanımlar.

Örneğin: Katılımcılar adında bir grubumuz var fakat bu gurubun içinde farklı türden bir çok katılımcı (Özel davetli katılımcı, Tek günlük katılımcı, Standart katılımcı vb) mevcut olabilir. ve bu katılımcılar etkinlik alanında farklı yetki ve hakalra sahip olabilir. Etiketler, tüm bu yetki ve hakları belirlemenin yanı sıra siz etkinliği yönetirken "Giriş kontrol", "Rapor", "Filtreleme", "Listeleme" işlemlerini kolayca gerçekleştirmenizi sağlar.

Etiket oluşturma:Etiketi dahil edeceğiniz grubun içerisindeki etiket ekle tuşuna basınız.

Sonrasında açılan pencereden ilgili bilgileri doldurarak yeni bir etiket oluşturabilirsiniz. Ayarlar kısmındaki "Görüntüleme" seçeneğini kapattığınızda bu etiket dış uygulamalarda görüntülenemez. "Kart baskı" seçeneği kapatıldığında ise bu etikete dahil katılımcılara kayıt deskinde kart baskı işlemi gerçekleştirilemez.

Oluşturulacak etiket için kategorinize uygun ve seçici bir renk vermeniz tavsiye edilir.

Etiketlerin sırasını değiştirme:Etiketlerin sıralamasını değiştirmek için sol kısmındaki grid ikonundan tutarak birbirleri arasında sürükleyebilirsiniz.

Etiketlerin grubunu değiştirme:Etiketlerin sıralamasını değiştirmek için sol kısmındaki grid ikonundan tutarak gruplar arasında sürükleyebilirsiniz veya düzenleme kısmından grubunu değiştirebilirsiniz.

Etiket silme:Etiketi silebilmek için etiketin sistem içerisinde giriş kontol, satış paketi vb hiç bir alanda kullanılmaması ve etikete bağlı hiç katılımcı bulunmaması gerekir. Bağlı katılımcıların etiketlerini değiştirdikten sonra etiketin sağ kısmındaki işlem ikonuna tıklayarak açılan menüden sil komutunu uygulayarak silme işlemini sağlayabilirsiniz.

 

Kayıt sisteminde etiket kullanımı:

Kayıt formu içerisindeki paketleri oluştuturken paket üzerinden gelen kayıtların otomatik olarak tanımlanan etikete atanması.

Bu sayede bir kaydı sorguladığımızda hangi paketten geldiğini ve hangi etiket topluluğuna dahil olduğunu görebiliriz.

Kayıt paketlerinin kullanımı için buraya tıklayarak ilgili makaleyi okumanızı tavsiye edilir.

 

Giriş kontrol sisteminde etiket kullanımı:

Giriş kontrol sisteminde kontrolcülere etiketleri tanımlayarak girişlerin yordamlarını belirleyebilirsiniz.

Giriş kontrol sisteminin kullanımı için buraya tıklayarak ilgili makaleyi okumanızı tavsiye edilir.

 

Promosyon dağıtımında etiketlerin kullanımı:

Promosyon dağıtım sisteminde kontrolcülere etiketleri tanımlayarak dağıtım yordamlarını belirleyebilirsiniz.

Promosyon dağıtım sisteminin kullanımı için buraya tıklayarak ilgili makaleyi okumanızı tavsiye edilir.

 

Raporlar & İstatistikler kısmında etiketlerin kullanımı:

Oluşturulan grup ve etiketlerin katılımcı sayılarını ve oranlarını bu kısımdan ölçümleyebilirsiniz.

Raporlar & İstatistikler özelliğinin kullanımı için buraya tıklayarak ilgili makaleyi okumanızı tavsiye edilir.

Holacon resources
Keep updated and learn about the industry developments by following our Holacon resources.
Enable your attendees to expand their network by using B2B matchmaking tools

B2B matchmaking is the perfect way to help your attendees expand their network, and it's a great way to keep them engaged with your event.

11/16/2022
2 months ago
How to create the fastest registration desk experience with Holacon?

Providing your attendees with the fastest registration experience is easy with Holacon.

11/14/2022
2 months ago
Common Problems in Event Management and Solutions

Event management is a stressful and challenging process. What should we do to make this process easy? What kind of roadmap do we need? In our blog post...

11/15/2022
2 months ago
Creating an Effective Virtual Event

Virtual events are now a part of our lives, and in the future, events will evolve in this direction. So how do we organize a significant virtual event? Answers in our blog post.

11/15/2022
2 months ago
New "Normals for Events

The world is changing, and so are the events and management methods! It is essential to manage this change and be a pioneer.

11/15/2022
2 months ago