Product Guides

Segmentasyon kullanımı

Etkinlik kayıt sisteminde segmentasyon kullanımı, grup ve etiketlerin uygun bir şekilde tasarlanması, segmentasyonun amaç ve faydaları.

12/06/2022
one month ago